From Shihan

Bir Aikido eğitimcisinin birincil görevi öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü, sağlığını korumaktır. Tüm diğer eğitim konuları bundan sonra gelir.

Bu sorumluluk senpai-kohai ilişkisinde de geçerlidir. Senpai(daha eski, kıdemli olan ), önde olmanın getirdiği sorumluluk ile kohai( daha yeni, sonradan gelen ) konumunda olanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak, en azında zarar vermemek ile yükümlüdür.

Buna karşın kohai de senpaisine karşı gereken saygı ve muhabbeti göstermekle yükümlüdür.

Bu insani ilişkiler, bizlerin günlük hayatında da yer bulması durumunda yaşantımıza bir mutluluk, bir kalite getirecektir.

Aikido okullarımızda, derse katılan kişilerin fiziksel, ruhsal seviye ve gelişimlerine bağlı olarak, gerekirse bazı tekniklerden feragat etmek, o kişilere zarar vermekten daha az olumsuz bir durumdur.

Yine bir eğitimcinin görevi dersine katılan kişilerin, ders süresi içerisinde iyi bir antrenman yapmalarını sağlamaktır. Bir saat vakit geçirmek değil, bir saat eğitim yapmak çok önemlidir.

Bizler, UAO ailesindeki eğitmenler olarak derslerimie katılan arkadaşlarımızın hayatından aldığımız o bir saatlik eğitim süresini onlara iyi eğitim, bol ter ve mutluluk olarak geri veriririz.

Yaşamda en önemli hedef mutlu olmaktır. UAO ailesi içerisinde herkes bu mutluluktan pay alacaktır.

Aikido eğitiminde an’ı yaşamak önemlidir. ‘Şimdi ve Burada’ olmak önemlidir. Ancak unutmamalıyız ki bizler eğitim verdiğimiz kişilerin geleceğini de şekillendiriyoruz. Bu nedenle ders süresince insanların keyifli bir ders yapmasını sağlarken onların teknik gelişimlerini de ileriye, daha ileriye götürmemiz gerekir

Teknik seviyesi yetersiz eğitmenler derslerde konudan konuya, teknikten tekniğe geçerler. Derse katılanların o anlık ilgisini de çekerler. Ancak zaman geçtiğinde bir  bakarlar ki üst üste konulan tuğlalarla inşaa edilmiş bir yapı yerine , gelişigüzel serpiştirilmiş dağınık tuğlalardan oluşan bir mezbele haline gelmişsiniz.

Ve sonra bu mezbeleliği oluşturanlar, kendilerini sistemli bir şekilde inşaa edilmiş güvenilir binalarla aynı görmeye çalışırlar.

UAO içerisindeki her eğitmen arkadaşım estetik olarak güzel, yapı olarak güvenilir ve kullanışlı binalar inşaa etmekle yükümlüdür.